Vandprøver:

Vandværket har været ramt af to typer pesticider desphenyl-chloridazon  og DMS (dimethylsulfamid).

Prøver taget på rentvandsafgang på vandværket ligger dog under grænseværdierne for begge stoffer.

Der tages løbende prøver på vandværket. 

Assens kommune, der er tilsynsmyndighed, har anbefalet vandværket fortsat at indvinde fra de to boringer hvorfra forureningerne stammer, og blande vandet med vand fra øvrige boringer, herved undgås overbelastning af boringerne.

Med hensyn til Chloridazon har Miljøministeriet gennemgået flere studier omhandlende de sundhedsmæssige effekter af stoffet og fundet, at grænsen i drikkevand, med betydning for helbredet er 300 mikrogram/l for voksne og 50 mikrogram/l for børn, dvs. væsentlig over den officielle grænseværdi.

Vedrørende DMS: Forhenværende Miljøminister Jacob Ellemann-Jensen har i et samråd udtalt: "Det er vigtigt af fremhæve, at det i en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed lyder, at fundene ikke udgør en sundhedsrisiko

SMS-beskeder:

Der kan udsendes en SMS besked ved akutte vandbrud. Mobil telefon numre hentes automatisk fra en database.

På hjemmesiden her kan der til meldes eller afmeldes mobil telefon nr. Sker under menu punkt selvbetjening, følg derefter vejledningen. Man kan også tilmelde en e-mail adresse.

 

Utætheder på ledningsnettet:

Alle forbruger opfordres kraftigt til at orientere vandværket, hvis man har mistanke om utætheder på ledningsnettet.

 

Når vandet har været afbrudt

 i kortere perioder vil der forekomme misfarvet vand efter afbrydelsen, det er ikke farligt, det der kommer ud, da det er okker, som har løsnet sig. Der er ikke andet at gøre, end at lade vandet løbe indtil det bliver rent igen. Rens eventuelt si på vandhaner.

 

En flaske god rødvin:

Der søges efter vandspild, oplys derfor meget gerne hvis der observeres vand på steder hvor det ikke burde kunne forekomme. Alt vandspild er unødvendigt ressource spild. Vandværket giver en flaske god rødvin, hvis en oplysning fører til fund af lækage.

 

Aflæsning af vandmåler.

Vandværket foretager fjern-aflæsning af vandmålerne pr. 31. December kl. 24.00. Denne aflæsning bruges til årsregnskabet.

Vandmålere aflæses også hvert kvartal til vandværkets eget brug med henblik på at lokalisere vandbrud.

Vandværket opfordrer alle forbrugere til at aflæse deres vandmåler mindst een gang om måneden. 

 

Tilmeld dig betalingsservice:

Vandværket opfordrer forbrugere der ikke er tilmeldt betalingsservice om at gøre dette, da det er med til at gøre administrationen billigere. Hvis du ikke er tilmeldt, koster det dig kr. 25,00 plus moms for hver papirfaktura?

Nu kan du søge ledningsplan 

her på siden. Hvis du går op under "information", og vælger "søg ledningsplan".

Kontroller din vandmåler,

og hvis der står "Leak"  er det fordi du har en utæthed eller et ledningsbrud, og så er det med at komme ud af starthullerne, og få en smed til at efterse vandinstallationen.

 

Eftergivelse af vandspild:

Har der været en lækage fra en skjult installation, kan der søges om eftergivelse af vandspildet. 

Følgende betingelser skal være opfyldt:

Lækagen skal være sket i en privat bolig, Vandspild fra en erhvervsejendom kan ikke eftergives. Der skal være tale om en skjult lækage. Forbrugeren skal være uden skyld i lækagen. Det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma. Forbrugere skal betale en selvrisiko på 300 kubikmeter samt det anslåede årlige forbrug. Ansøgningsskema kan rekvireres på vandværket.


Rapporter venligst hvis der observeres en brandhane uden plombering.

 

Kontakt til vandværket

Vissenbjerg-Bred Vandværk 
Glasvænget 16, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 2828 (døgnvagt)
Email: 
info@vissenbjergvand.dk


Kontortid hver onsdage fra kl. 13.00 til 16.00

[Portal:PortalName]
[Tab:TabName
]