Vores drikkevand er en vigtig næringskilde for os. Det hentes fra undergrunden og når det kommer ud af hanen er det sundt, frisk og rent. Takket være naturen.

Vandets kvalitet trues af de kemiske stoffer vi bruger i landbruget, industrien og i husholdningen. På vandværket gør vi meget for at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Ved Vissenbjerg-Bred vandværk har vi seks drikkevandsboringer. Boringerne er mellem 80 og 100 m. dybe og godt beskyttet af et tykt lerlag.

Der foretages analyser af vandet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse for drikkevand.

 
Vandanalyser
Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser:  Udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der en prøve en gang per kvartal. 

Rentvandsanalyser:  Udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser:  Udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 


Sådan læses en vandanalyse - vejledning fra FVD
  

Vandets hårdhed er ca. 20 (temmelig hårdt)

Hårheden er et udtryk for vandets indhold af calcium (kalk) og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Der er ikke stillet vandkvalitetskrav til hårdhed, men den totale hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 ºdH.

Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader - ºdH - og vandet kan karakteriseres efter følgende skala

ºdH

Karakteristik

0 – 4

meget blødt

4 – 8

   blødt

8 – 12

   middelhårdt

12 – 18

   temmelig hårdt

18 – 30

   hårdt

Over 30

   meget hårdt


Mere informationer om vand

 

Kontakt til vandværket

Vissenbjerg-Bred Vandværk 
Glasvænget 16, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 2828 (døgnvagt)
Email: 
info@vissenbjergvand.dk


Kontortid hver onsdage fra kl. 13.00 til 16.00

[Portal:PortalName]
[Tab:TabName
]