Historie

Vissenbjerg Vandværk blev startet d. 20.9.1935.Det første vandværk blev bygget i Østergade 

Da der ikke var andre i Vissenbjerg der ville påtage sig opgaven med belysning af Vissenbjerg By, kom gadelyset med under vandværket. Denne aktivitet blev dog solgt fra pr. 1. Januar 1967.

I 1965 blev der bygget et nyt og større vandværk på Glasvænget 16, men allerede i 1979 blev der foretaget en udvidelse der næsten fordoblede vandværkets kapacitet.

I 1979 overtog Vissenbjerg Vandværk leveringen til Hesbjerghuse Vandværks forbrugere og den 1.5.1979 blev Vissenbjerg og Bred Vandværk sammensluttet og fremover hedder det nu VISSENBJERG - BRED VANDVÆRK

I 1980 blev Koelbjerg vandværk lagt ind under vandværket, og endelig i 1990 anmodede Bred Nord Vandværk om at blive tilsluttet. Det er således fem vandværker der i dag står som VISSENBJERG - BRED VANDVÆRK.

 
Vissenbjerg Vandværk forsyner 1600 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 6 boringer. Vandværket udpumper ca. 145.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed 
Drikkevandet i Vissenbjerg er ca. 20 dH.


Kontakt til vandværket

Vissenbjerg-Bred Vandværk 
Glasvænget 16, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 2828 (døgnvagt)
Email: 
info@vissenbjergvand.dk


Kontortid hver onsdage fra kl. 13.00 til 16.00

[Portal:PortalName]
[Tab:TabName
]