Regnskab for Vissenbjerg Vandværk
 

2021
Regnskabserklæring
Årsrapport
Revisionsprotokollat
Bestyrelsens beretning

Kontakt til vandværket

Vissenbjerg-Bred Vandværk 
Glasvænget 16, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 2828 (døgnvagt)
Email: 
info@vissenbjergvand.dk


Kontortid hver onsdage fra kl. 13.00 til 16.00

Vissenbjerg-Bred Vandværk